Το νέο τιμολόγιο με 24%

Το νέο τιμολόγιο  με 24% ΦΠΑ σχηματίζετε..